Test z anglického jazyka

Be Understood

Pro odeslání dotazníku je nutné odpovědět na všechny otázky. Pokud máte s vyplněním nebo odesláním testu problémy, obraťte se na nás na e-mailu vyuka@aspena.cz.

For sending the test you must answer all questions. If you have problems in completing and sending this test, please contact us via e-mail on vyuka@aspena.cz.